Celoroční projekt: Námořníci

Projekt březen: Lesní ostrov

Téma 1. týdne:  Masopust

Téma 2. týdne:  Lesní patra – mechové a bylinné

Téma 3. týdne:  Lesní patra – keřové a stromové

Téma 4. týdne:  Voda

Téma 5. týdne:  Velikonoce