MŠ  bude v období školních prázdnin (od pondělí 23.12. do pátku 3.1.2020) uzavřena.

Provoz bude obnoven od pondělí 6. 1. 2019.

Všem našim dětem i jejich rodinám a kamarádům přejeme krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody a do nového roku vše nejlepší.

Zaměstnanci MŠ

Srdečně Vás zveme na Vánoční besídku –                                                              Čertí škola

v pátek 20.12. od 16:45 

Vystoupení se bude konat v tělocvičně (vstup hlavním vchodem TJ Slavoj).
Tělocvična bude otevřena od 16:30.

Těšíme se na Vás

Beseda – čištění zoubků

ve čtvrtek 14.11. od 10:00 

Program pro děti, který se týká správné péče o zuby.  Jde o 20-30ti minutovou přednášku, při které se děti dozví důležité informace o zubech a péči o ně, tak praktický nácvik čištění. Průvodci jsou studenti  zubního lékařství  LFP UK v Plzni zapojení do programu Dental Prevention.

Vánoční fotografování

Ve čtvrtek 7.11. od 9.00 se budou přihlášené děti fotografovat.

Výsledky přijímacího řízení

Registrační číslo Přijetí/nepřijetí Poznámka
8 přijat  
9 přijat                                              pondělí, úterý, pátek
10 přijat  
11 přijat  
12 přijat  
13 nepřijat  
14 nepřijat  
15 nepřijat  
16 nepřijat
17 přijat
18 přijat  
19 nepřijat  
20 nepřijat  přerušeno přijímací řízení

20.6.2019 Výlet do ZOO Plasy

Cesta kolem světa

Děti si v ZOO projdou devět zemí s do detailu propracovanými kulisami a hudbou, která je pro danou oblast typická, faunou a flórou, jenž v dané oblasti světa žije a roste.

Prohlídka ZOO bude s animátorem, který děti provede areálem. Dozví se spoustu zajímavostí o rostlinách, zvířatech (některá si mohou s animátorem i nakrmit) i jednotlivých zemích, jejich historii atd. Tato první část trvá něco přes jednu hodinu. Poté se děti s animátorem sejdou na terase a dostanou malý kvíz z toho, co si zapamatovaly. Po správném vyluštění tajenky budou hledat poklad.

  • Čas: 120 min
  • Odjezd do ZOO v 8:00 od školky.
  • Vstupné + doprava: 190Kč

14.6.2019 Fotografování na školní zahradě

Prosíme rodiče o závazný seznam skupinkových fotografií do konce května.

27.5.2019  Přijímací řízení

 Postup při přijímání:

  1. vydávání žádostí o přijetí při individuální návštěvě mateřské školy, nebo ke stažení na stránkách školy http://montessori-pampeliska-plzen.cz
  2. přijímání žádostí o přijetí: žádost o přijetí společně s řádně vyplněným potvrzením od lékaře odevzdávají zákonní zástupci v ředitelně školy, 27.5. 2019 od 9:00 do 16:30 hodin. Čas odevzdávání žádosti není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení. Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena.
  3. další vyžádané doklady (např. potvrzení od lékaře, doplnění údajů…) doneste nejpozději
    do 3.6. 2019 do 12.oo hodin, zejména v tuto dobu máte možnost vyjádřit se ke zhodnocení předložených podkladů ještě před rozhodnutím na základě§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 38 odst. 1) správního řádu nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Během celého řízení se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
  4. seznam přijatých dětí bude zveřejněn 24.6. 2019 na hlavních dveřích budovy školy a na webových stránkách školy
  5. vydávání rozhodnutí a případný podpis smlouvy proběhne 26. 6. 2019 v době od 9:00 do 16:00 hodin v kanceláři ředitelky mateřské školy.

18.4.2019   Velikonoční prázdniny

27.4.2018 Divadlo pod kloboukem  – Ekologie

Vystoupení se bude konat od 10:00 v tělocvičně.

cena 50Kč

3.6.2016  jsme zahájili v naší školce projekt  Zelená cesta s Ječmínkem

Více zde: http://jecminkova-cesta.webnode.cz

27.května 2016  jsme zahájili  v naší školce projekt  MISA

Více zde:  http://misa-cz.comMISP

LISTOPAD 2014

!POZOR! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU PRO ŠKOLKOVÉ DĚTI

266 905 552/ 0300

ČERVEN 2014 

Vítáme Vás na nové adrese: Třebízského 12.